So far away

A Special for hook-line-and-inkwell

Swedish English
jag stod framför
dig
det kändes så
fast vi var kontinenter
ifrån
varandra
du jobbar för freden
i världen
där långt borta
jag upplever konstens
alla snillrika former
här
där jag är
långt ifrån
dig
I was standing
in front of you
it felt so
although we were
continents away from
each other
You work for peace
in our world
so far away
I enjoy all kinds of arts
here
where i am
so far away
from
you 

*****